Highlands Panorama News
HOME | PROFILE | STAFF | GALLERY | COMPANY ASSOCIATIONS | CONTACT
 

Die Outoppie se kommentaar
Sleutel Begrippe

KOM ons fokus in 2019 op 'n paar sleutel-begrippe. Om onvergenoegd te wees beteken ongelukkigheid, ontevredenheid en negatiwiteit.
Ons leef in so 'n samelewing. Sonder empatie of "kindness". Selfs as ons vleis braai en kuier kla ons oor die politiek, die misdaad, die swak spel van die springbokke, die ekonomie en elke ding. Dit is so diepgewortel dat ons selfs ontevrede is oor die weer. Ons is onbetrokke. Ons trek laer en gaan in selfverdedigings-modus. Dit gaan oor my, my prestasies, my geld, my kinders, my selfies, my beeld, my profiel. Wat dink ander van my? Te hel met die ander. Ek ervaar genoeg druk. Ek is "grumpy".
Besef julle dat daar nie 'n behoorlike enkelbegrip vertaling in Afrikaans vir die Engelse woord "kindness" is nie? Dit word vertaal met uiteenlopende begrippe soos vriendelikheid, hartlikheid, verdraag-saamheid, mededeelsaamheid, hulp-vaardigheid empatie en elke ding. Maar geen enkele korrekte woord vir dié begrip nie. Dit is 'n skande. En daarin lê die fondament van ons onvergenoegdheid. Kan jy op jou eie die politiek verander? Of die onderwysstelsel, of misdaad, of rassisme? Nee, jy kan nie. Maak vrede daarmee, bou 'n brug en kom daaroor. Kom oor jou angstigheid, jou bekommernis, jou kompeterendheid. Jou kind is nie die slimste bloedjie in die klas nie. Hy is nie die vinnigste nie. Maar hy is dalk oulik, of skerp, of dierbaar. As jou pel 'n mooi nuwe 4x4 dubbelkajuit ry en jy kan kwalik jou ou een aan die gang hou, wees bly. Syne het sewe rekenaars wat wag om op te pak. Sy dienste kos soveel as drie maande se lekker eet vir jou. Hy is die ou met die moeilikheid en die stress, nie jy nie.daarmee, bou 'n brug en kom daaroor. Kom oor jou angstigheid, jou bekommernis, jou kompeterendheid. Jou kind is nie die slimste bloedjie in die klas nie. Hy is nie die vinnigste nie. Maar hy is dalk oulik, of skerp, of dierbaar. As jou pel 'n mooi nuwe 4x4 dubbelkajuit ry en jy kan kwalik jou ou een aan die gang hou, wees bly. Syne het sewe rekenaars wat wag om op te pak. Sy dienste kos soveel as drie maande se lekker eet vir jou. Hy is die ou met die moeilikheid en die stress, nie jy nie.
So, laai jou gemiddelde kindertjies en jou "low maintenance" vrou in jou gemiddelde bakkie en gaan vang vis. Dis lekker. Konsentreer op een van die sleutelbegrippe van mededeelsaamheid, goedheid, hulpvaardigheid, hartlikheid, positiwiteit, verdraag-saamheid, respek, vriendelikheid en pas elke dag net een hiervan op een ander persoon toe. Kan jy dink wat gebeur as 50 miljoen van ons dit elke dag doen?

Latest Edition
Hoor Hierso
Outoppie se Kommentaar
Aan die stuur
Kry ons op Facebook
 
 
Highlands Panorama News | All Rights Reserved | 2011