Highlands Panorama News
HOME | PROFILE | STAFF | GALLERY | COMPANY ASSOCIATIONS | CONTACT
 

Hoor Hierso Banner

Dr Ramaphosa

WELKOM Dr Ramaphosa. Almal gons daaroor. Ek hoop nie die grondhervorming kry enigsins momentum nie, hy gaan hom vasloop.
In die voorskoue van sy Staatsrede is daar gesê dat 'n groot gedeelte van die uitvoerende gesag vrou gaan wees. Dis 'n ander era maar in Suid-Afrika het vroue nog altyd 'n groot rol gespeel.
Ek het bietjie gaan oplees oor vroue in die literatuur m.b.t Suid-Afrika. In die Eerste Afrikaanse Taalbeweging het Die Patriot nie vroueskryfwerk verwelkom nie. Eers 'n jaar later, na die ontstaan van Ons Klyntji, is daar na vrouelesers van die blad verwys.
Die groot rol wat vroue in die Anglo-Boereoorlog gespeel het, het wel erkenning ontvang. In kampdagboeke skryf vroue oor hul kamplewe. Enkele uitsonderinge was dinamiese vroue soos Marie Koopmans de Wet en ML Rompel-Koopman. Die vrou is egter primêr gesien as gesinsmoeder, opvoeder en volksmoeder, in diens van volk en vaderland.
Die eerste feministiese boek: Vrou en feminis – deur Marie du Toit (dogter van SJ du Toit en suster van Totius) het in 1921 verskyn en MER het vroeg in die 20ste eeu feministiese idees geopper. Dr. Petronella van Heerden (1887–1975) was die eerste vrou wat medies gestudeer het (in Amsterdam). Sy was 'n eksentrieke figuur wat mansklere gedra en 'n histerektomie ondergaan het om ontslae te raak van haar vrouedele (sien in Etienne van Heerden se Kikoejoe die karakter Geertruida Sophia Latsky, wat op dr. Van Heerden gegrond is).
Met die Taalkonferensie van 1911 was dit vrouestudente wat besluit het dat die brabbeltaal van Engels / Nederlands / Afrikaans wat die vrouestudente op Stellenbosch praat, voortaan vervang moet word met suiwer Afrikaans. Bekende studente soos Anna Neethling-Pohl in die twintigerjare, Ina Rousseau en Berta Smit in die veertigerjare, Rykie van Reenen en Elize Lindes (Botha) sou 'n baie belangrike rol speel.
Tydskrifte soos Die Boerevrou (1919) en later Rooi Rose en Sarie Marais het baie daartoe bygedra om vroue "mondig" te maak, asook skrywers en joernaliste soos die invloedryke MER (Maria Elizabeth Rothmann) en Audrey Blignault (laasgenoemde het onder andere baie gedoen om 'n leeskultuur te vestig deur die oprigting van leeskringe aan te moedig), Alba Bouwer, Elise Muller en Rykie van Reenen, asook dinamiese vroue-kritici soos Elizabeth Conradie, Anita Lindenberg en Elize Botha. Elisabeth Eybers is die eerste groot Afrikaanse vrouedigter, maar ook een van die groot digters in Afrikaans, terwyl Ingrid Jonker se werk bykans ikoonstatus verwerf het.
Onselfsugtigheid teen wil en dank is dikwels vroue se lot. Bekende digter Totius het oor vroue se opoffering gedig:
Dit put maar en sy gee maar immer
dit put maar en sy weier nimmer,
net soos 'n moeder, so opreg,
gee sy haar laaste druppel weg!"

Vroue hou die toekoms van 'n nasie in hul boesem, en daarvoor kan almal respek toon.
Deur Michelle Boshoff


Latest Edition
Hoor Hierso
Outoppie se Kommentaar
Aan die stuur
Kry ons op Facebook
 
 
Highlands Panorama News | All Rights Reserved | 2011